Companiile farmaceutice, fabricile chimice, întreprinderile din industria petrochimică și minieră lucrează cu diverse substanțe: gaze, alcaline, acizi etc. Acestea substanțe sunt clasificate ca mărfuri periculoase care necesită condiții speciale în timpul transportului. Potrivit ONU, aproximativ 50% din cifra de afaceri ...