Transportul mărfurilor periculoase: caracteristici și nuanțe

Companiile farmaceutice, fabricile chimice, întreprinderile din industria petrochimică și minieră lucrează cu diverse substanțe: gaze, alcaline, acizi etc. Acestea substanțe sunt clasificate ca mărfuri periculoase care necesită condiții speciale în timpul transportului. Potrivit ONU, aproximativ 50% din cifra de afaceri comercială globală este reprezentată de mărfuri periculoase.

Ce este marfă periculoasă

Marfa care include substanțe și obiecte periculoase pentru om și pentru mediul înconjurător se consideră marfă periculoasă. Vopselele, pesticidele, benzina, solvenții, chiar și bateriile cu litiu sunt toate exemple de mărfuri periculoase. În total, nomenclatorul Organizației Națiunilor Unite conține mai mult de 3 500 de titluri.

Conform Acordului european privind transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR), există 9 clase de mărfuri periculoase. Printre cele mai frecvente se numără substanțele explozive, inflamabile, toxice, infecțioase, corozive etc.

Specificul transportului de mărfuri

Pentru a elimina posibilitatea deversării, pierderii, incendiului sau exploziei unor astfel de mărfuri, transportul mărfurilor se efectuează în conformitate cu regulile ADR. Mai mult de atât, acordul reglementează fiecare etapă a transportului – dezvoltarea rutei, selectarea tipului de transport marfă adr, specificul traficului ( limitele de viteză, opririle), etc.

Mărfurile periculoase sunt transportate prin diverse mijloace de transport – maritim, feroviar, aerian. Cu toate acestea, cel mai adesea livrarea se face prin transport rutier. Ce reguli trebuie respectate în acest caz?

  • Transportul mărfurilor se efectuează numai cu mijloace de transport care au primit acces. Astfel de mașini trec deservirea tehnică la fiecare jumătate de an. Vehiculul trebuie să aibă marcaje speciale (inclusiv trebuie să fie indicată clasa de pericol a mărfurilor transportate).
  • Șoferii trebuie să urmeze cursuri de formare ADR. În plus, numai specialiștii cu o experiență de conducere continuă de peste 3 ani într-o anumită categorie de vehicule sunt autorizați să transporte mărfuri.
  • Încărcarea se efectuează ținând cont de specificul mărfurilor. De exemplu, atunci când se umple o cisternă, în majoritatea cazurilor este prevăzută o „umplere insuficientă”. Nu se permite umplerea completă a cisternei, deoarece lichidele se pot dilata și cisterna se va deforma sau se va deteriora. Acest lucru poate duce la scurgeri.
  • Deplasarea se efectuează pe un traseu specific convenit cu autoritățile competente. Este interzisă schimbarea traseului fără permisiune.
  • Stilul de conducere este, de asemenea, supus restricțiilor. Astfel, nu puteți porni și frâna brusc, nu puteți depăși sau tracta vehicule. Viteza maximă este de până la 90 km/h, iar pentru unele încărcături chiar și până la 50 km/h.

Măsurile enumerate nu numai permit evitarea consecințelor catastrofale, ci și garantarea siguranța mărfurilor. Vă rugăm să rețineți că companiile de logistică își asigură răspunderea atunci când transportă substanțe periculoase.